SPELTRAININGEN & WORKSHOPS

Bent u op zoek naar een zowel goed gefundeerde als praktijkgerichte speltraining of workshop bij u op de werkvloer? Speciaal voor de vroegschoolse - en voorschoolse educatie heeft De Droomvogel speelse en interessante trainingen en workshops ontwikkeld.

De Droomvogel werkt daarbij met uitnodigende speelboeken en - materialen, zodat de cursist de dag na de training ook daadwerkelijk met het geleerde aan de slag te gaan – op didactisch verantwoorde wijze, want het programma is gestoeld op recente pedagogische inzichten.


Meer informatie:
De vet gedrukte 21 century skills komen uitgebreid aan bod: Creativiteit, Kritisch denken, Probleemoplossende vaardigheden, Communiceren, Samenwerken, Digitale geletterdheid en Sociale en culturele vaardigheden.

Daar waar opleidingen in groepslessen worden aangeboden is in verband met interactie de groepsgrootte maximaal 16 personen. Medewerkers die een training/module met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen een certificaat of indien van toepassing een diploma.