HOE ?

Het VroegVoorschoolseEducatie-programma van De Droomvogel stimuleert het kinderspel en het samenspelen door de kring van volwassen rond het jonge kind TE LEREN hoe ze op een speelse manier kinderen kunnen uitdagen tot samenspelen en hoe ze kinderen met een verstoorde spelontwikkeling kunnen helpen. De Droomvogel heeft hiertoe een programma ontwikkeld dwars tegen het eendimensionale getij van alle aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van het kind in.

De Droomvogel sluit aan bij ervaringsgericht onderwijs en is eenvoudig op te nemen in vrijwel ieder VVE-programma.