CURATIEF

Het programma is een kindgerichte ondersteuning voor sociaal onhandige-en of taalzwakke kinderen.

Kinderen die nog maar weinig ervaring hebben met fantasiespel, taalzwak zijn en/of de basale spelvaardigheden missen, hebben vaak niet voldoende aan een accepterende houding van de opvoeder. Deze kinderen hebben een vorm van spelbegeleiding nodig, zodat ook zij kunnen ervaren hoe ontspannend, leuk en gezellig samenspelen is.

De serie sluit eveneens aan bij de doelen van het (speciaal) onderwijs. Specificatie: kinderen met achterstand in ontwikkeling, op sociaal-emotioneel vlak of een achterstand in de taalontwikkeling.

Spelstimuleringsprogramma De Droomvogel is direct uitvoerbaar, maar ook met de mogelijkheid van speltrainingen voor de beroepsopvoeder die zich verder wil bekwamen.