AANBEVELINGSCOMMISSIE

Mevr. Rita Kohnstamm - psycholoog
Dhr. Luc Koning - orthopedagoog
Dhr. Pim van der Pol - psycholoog en kindertherapeut


‘Rollenspel is een verrijking is voor jonge kinderen, maar degenen die beroepshalve met hen omgaan weten vaak niet hoe het te organiseren.'
Rollenspel kan een belangrijke functie vervullen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. De serie De Droomvogel is een eenvoudige en doeltreffende manier om kinderen tussen drie en acht tot rollenspel te stimuleren. De vormgeving is, mede door de tekeningen van Sylvia Molenaar, aantrekkelijk. De spelsuggesties van Marlies Greve zijn makkelijk toepasbaar.
(Rita Kohnstamm, psycholoog, auteur Kleine ontwikkelingspsychologie)


'Een aanwinst voor de basisscholen en de Hogescholen die de aanstaande leerkrachten opleiden’
In mijn werk kom ik regelmatig op basisscholen. Met name de jonge kinderen hebben daarbij mijn aandacht. De ontwikkeling en de stimulering en begeleiding daarvan is cruciaal voor de hele schoolloopbaan. Behalve voor de cognitieve ontwikkeling is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Leren samenspelen en samenwerken is daarvan een onderdeel. En om dit in goede banen te leiden is er op dit moment voor de leerkrachten eigenlijk geen materiaal.

Tot mijn grote en aangename verrassing kreeg ik de boekjes van Marlies Greve onder ogen. Het is professioneel opgezet, op grond van pedagogische en didactische inzichten. Het behelst een goede opbouw en een doorgaande lijn. En bovendien is het prachtig vormgegeven.
Graag wil ik dit bij u aanbevelen.
(Dia Kruizinga Bovenschools Directeur en docent Pedagogiek PABO)


‘Van harte aanbevolen’
Een enkele keer kom je iemand tegen die op integere manier bezig is met waar het bij kinderen echt om gaat. Wanneer zijn kinderen op zijn ‘echtst’? Dat is wanneer ze aan het spelen zijn. Naast alle drukte rond taal en rekenen moet er iemand laten horen dat er nog een basisvoorwaarde nodig is om je goed te kunnen ontwikkelen. De basis van de ontwikkeling van kinderen is het spelgedrag. Als kinderen goed kunnen spelen betekent het dat ze kind kunnen zijn en wat moet je anders als je jong bent.
Kind kunnen zijn is een kinderrecht.

Daarnaast biedt spelbekwaamheid de basis voor alle andere ontwikkelingsgebieden. Marlies Greve heeft dat goed gezien en zet zich op allerlei manieren voor de spelontwikkeling en dus voor het kind in. Ze doet dat door zelf met kinderen te spelen, met haar voorstellingen, maar ook in de vorm van allerlei andere initiatieven die tot doel hebben kinderen aan het spelen te krijgen en te houden.
Van harte aanbevolen.
(Drs. L.J. Koning, orthopedagoog; Pravoo-instituut; Auteur van het handboek voor speciale spelbegeleiding)


'Een aanwinst voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het basisonderwijs'
Met het Spelstimuleringsprogramma De Droomvogel is de Nederlandse markt verrijkt met een goed uitgewerkt project over het observeren en begeleiden van het fantasiespel van jonge kinderen. Door de combinatie van voorlezen en spelen wordt, op elkaar aanvullende manieren, met verbeelding gewerkt. Ook is er aandacht voor zowel het individuele spel als het samenspel. De stap-voor-stap methode helpt de begeleider om het kind niet te overvragen maar te helpen bij de vormgeving van de fantasie. Kortom: een aanwinst voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het basisonderwijs.
(Pim van der Pol, orthopedagoog/Gz-psycholoog, (BIG)/kindertherapeut)


Om kinderen de kans te geven om te spelen
Marlies, geweldig! Niet alleen omdat je aandacht vraagt voor kinderspel, maar met name juist voor de maníer waarop je die aandacht vraagt. Haarscherp weet je neer te zetten hoe cruciaal spelen en het spel zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Haarscherp reik je ook praktische mogelijkheden aan volwassenen aan om daarbij stimulerend te handelen. Laat ik het zo zeggen: niet om kinderen te léren spelen.

Dat kunnen ze in potentie echt zelf wel. Maar om ze de káns daartoe te geven. Daar is zo hier en daar (…) wel een steuntje in de rug voor nodig! Als ex-onderwijzer, ex-hoofd-der-school en ex-onderwijsbegeleider en -adviseur heb ik erg veel te maken gehad met beroepsopvoeders. Ik denk dat zij jouw ‘Droomvogel-project’ zeker zullen omarmen. Ik ga er in elk geval ‘links-en-rechts’ ruchtbaarheid aan geven, daar kun je van verzekerd zijn.
(Rob Ziekman, opa, ex-(hoofd)onderwijzer, ex-onderwijsbegeleider en -adviseur)


‘Bedankt voor dit fantastische werk!’
Het is een heel goed initiatief om zoiets op te zetten. Denk echt dat het een heleboel mensen en kinderen(!) verder kan helpen. Na 38 jaar onderwijs merk ik ook dat een fantasiespel voor jonge kinderen steeds moeilijk wordt om te spelen. Zij worden te weinig geprikkeld in het dagelijks leven. Hierdoor ontstaan problemen in hun ontwikkeling.

De druk om teveel cognitief bezig te moeten zijn op jonge leeftijd is steeds groter geworden. En dat terwijl er tegenwoordig zoveel kinderen zijn met sociaal emotionele problemen! Juist in een poppenhoek (maar ook in een thuissituatie) kun je het thema steeds veranderen en leren de kinderen juist zoveel door contacten onderling! Hoe belangrijk dit is wordt vaak onderschat!
(Annemarie Bongers, leerkracht groep 1 en 2, remedial teacher)


‘Hier zit ik al de hele tijd op te wachten’
Ik zie het helemaal voor me om hier een speelhoek van te maken. Het verhaal en de sfeer van het boek is fantastisch. Kinderen zitten snel in het verhaal en dat komt voor een groot deel omdat het op rijm is. Van de illustraties vind ik de kleurstelling heel mooi. Ze stralen rust uit en nodigen uit om even na te denken. Toen ik het boekje had voorgelezen wilde de hele groep gelijk gaan spelen! Er werd héél leuk gespeeld.
(Danielle, leerkracht groep 1 en 2, Fortgensschool te Voorschoten).